Договiр публiчної оферти.

Продаж квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта noble-fashion.events (ФОП ЯВОРСЬКІЙ В. В.)

1. ВИЗНАЧЕННЯ 

1. В цьому документі наведені нижче терміни використовуються в однині та у множині (якщо інше не випливає із змісту терміна і (або) визначення) у наступних значеннях:

1.1. "Агент" – (noble-fashion.events), уповноважений діяти на підставі укладених договорів з Принципалами на оформлення і продажу Квитків на Заходи.

1.2. "Ануляція" – видалення Квитків із Замовлення з автоматичним переведенням їх у вільний продаж у Системі. Замовлення не оплачений у Період дії броні, автоматично анулюється по закінченні Періоду дії броні (якщо інше не передбачено додатковою інформацією на сайті).

1.3. "Квиток" – документ, що формується з використанням автоматизованої Системи Агента на бланку Noble Fashion Events, що посвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходи, що містить інформацію про найменування, дату, час, місце проведення, виділеному Покупцеві місці на Заході (секторі, низці та інше), вартості послуги відвідування Заходу і суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового чи технічного характеру.

1.4. "Електронний квиток" – документ, що формується з використанням автоматизованої Системи Агента на паперовому або електронному носії, що посвідчує право Покупця на відвідування (прохід, перегляд, прослуховування) Заходи, що містить штрих-код, номер замовлення, прізвище та ім'я Одержувача послуги, інформацію про найменування, дату, місце проведення Заходу, виділеному Покупцеві місці (секторі, низці та інше), вартості послуги відвідування Заходу і суму Сервісного збору, а також додаткову інформацію правового чи технічного характеру. Доступність послуги формування Електронного квитка регламентується Організатором Заходу і/або Агентом і залежить від можливості використання в місці проведення Заходу автоматизованої системи контролю доступу на основі зчитування штрих-коду та/або можливості отримання Квитка безпосередньо в точці/точках продажу місця проведення Заходу перед початком Заходу відповідно до умов цієї Оферти.

1.5. "Бронь" – сформованe Замовлення, яке знаходиться у режимі очікування оплати Покупцем.

1.6. "Період дії броні" – період часу з моменту оформлення Замовлення до моменту здійснення оплати Замовлення, встановлений Агентом в Системі для кожного Заходу окремо, протягом якого Квитки, включені в Замовлення, недоступні для використання іншими особами, крім Покупця цього Замовлення, протягом усього Періоду дії броні.

1.7. "Замовлення" – один або кілька Квитків на один Захід, обраних Покупцем з Системи і об'єднаних в Системі єдиним ідентифікаційним номером.

1.8. "Захід" – культурно-видовищний захід, у тому числі театральна постанова, циркова вистава, концерт, виставка, кінопоказ, фестиваль, шоу, показ мод, спортивне змагання, екскурсія, а також будь-яке інша подія, відвідування якої можливо тільки за наявності спеціального документа - квитка та/або електронного квитка.

1.9. "Організатор заходу" – юридична особа, індивідуальний підприємець, яка/який має право здійснювати організацію та проведення Заходу на підставі відповідних договорів.

1.10. "Оферта" – справжній договір продажу квитків на культурно-видовищні заходи (Публічна оферта noble-fashion.events), опублікований за електронною адресою ??? чи доступний на вимогу покупця у точках продажу квитків.

1.11. "Покупець" – фізична або юридична особа, яка використовує послуги Агента з бронювання та оформлення Квитків на умовах дотримання цієї Оферти.

1.12. "Одержувач квитка" – фізична особа, уповноважена Покупцем отримати придбаний покупцем Квиток у відповідності з умовами даної Оферти.

1.13. "Принципал" заходу - юридична особа або індивідуальний підприємець, який доручає Агенту взяти на себе зобов'язання з продажу Квитків Покупцям.

1.14. "Сервісний збір" – грошові кошти, що додатково стягуються з Покупця при реалізації Квитків за надані Агентом послуг бронювання та оформлення квитків, нерозривно пов'язані з процедурою продажу квитків за допомогою Системи Агента. Величина Сервісного збору для кожного Квитка становить певний відсоток від вартості послуги, зазначеної на Квитку, традиційно – 10% (десять відсотків) але в окремих випадках може обчислюватися в розмірі, індивідуально встановленому Агентом.

1.15. "Система" – автоматизована інформаційна система noble-fashion.events - програмний комплекс, призначений для бронювання Квитків і складається з web-порталу noble-fashion.events і внутрішньо-офісної системи автоматизації бізнес-процесів, що задовольняє вимогам по захисту від несанкціонованого доступу, ідентифікації, фіксування і збереження всіх операцій з Квитком (у тому числі Електронним квитком), а також забезпечує збереження унікальних серії та номера Квитка (в тому числі Електронного квитка) при заповненні бланка Квитка (в тому числі Електронного квитка) і випуску Квитка (в тому числі Електронного квитка).

1.16. "Субагент" – юридична особа, індивідуальний підприємець або фізична особа, яка здійснює продаж Квитків Покупцям на підставі укладених з Агентом договорів з продажу квитків на різні Заходи. Правила цієї Оферти для таких договорів мають силу, якщо інше не зазначено в договорі між Агентом і Субагентом.

1.17. "Точка продажу" – каса і web-сайти в мережі Інтернет з продажу Квитків як Агента, так і Субагентів Агента.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Ця Оферта регламентує умови і порядок продажу Квитків, а також права та обов'язки, що виникають у зв'язку з цим у Агента і Покупця.

2.2. Продаж Квитків Покупцеві, у тому числі Електронних квитків, здійснюється виключно на умовах цієї Оферти і лише в разі повного і беззастережного прийняття умов цієї Оферти Покупцем (акцепту Оферти). Частковий акцепт, а одно акцепт на інших умовах, не дозволяється.

2.3. Якщо Покупець не приймає в повному обсязі умови цієї Оферти, то продаж Квитків, у тому числі Електронних квитків, не проводиться. Придбані Покупцем Квитки не можуть бути повернуті, у тому числі у разі відмови Покупця на підставі незгоди Покупця з умовами даної Оферти після акцепту її умов та оплати Квитка. Повернення грошових коштів за придбані Покупцем Квитки можливе лише в порядку і на умовах, встановлених цією Офертою.

2.4. При придбанні Квитків у Агента юридичною особою, оплата Квитків проводиться тільки шляхом перерахування грошових коштів юридичною особою на розрахунковий рахунок Агента на підставі рахунка, що виставляється Агентом.

2.5. Агент має право вносити зміни в дану Оферту, але в будь-якому випадку такі зміни публікуються своєчасно і знаходяться в загальному доступі в мережі Інтернет та в Точках продажу. Використання Покупцем послуг Агента після внесення змін у тексті Оферти означає акцепт Оферти з урахуванням внесених змін.

2.6. Умови цієї Оферти дійсні як для Покупців, які здійснюють оплату через інтернет-сайт noble-fashion.events, так і в Точках продажу та не залежать від форми оплати.

2.7. Агент має право розірвати Оферту в будь-який час без попереднього повідомлення Покупця у разі порушення останнім умов цієї Оферти та інших правил.

2.8. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково.

 

3. ПРЕДМЕТ ОФЕРТИ

3.1. Предметом даного Договору є надання Покупцю послуг з бронювання, оформлення, продажу та доставки (останнє за додаткову плату, стягнуту крім Сервісного збору) Квитків на Заходи в порядку і на умовах, передбачених цією Офертою (далі за текстом – Послуги).

3.2. Агент не несе відповідальності за дії Принципала та/або Організатора заходу, та/або третіх осіб по продажу Квитків, які діють від свого імені та/або від імені Принципала або Організатора заходу, рівно як і за організацію та факт проведення Заходу.

3.3. Відповідно до положень Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 01.06.2010 р., Покупець визнає і погоджується з наданням Агенту та/або Субагенту своїх персональних даних, а також персональних даних третіх осіб зазначених Покупцем, які отримані Агентом в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім'я, по батькові, контактний номер телефону, місто, адресу доставки (у разі надання послуг з доставки Квитків) і адресу електронної пошти. Обробка персональних даних Покупця здійснюється відповідно до законодавства України. Покупець дає Агенту право на обробку його персональних даних у зв'язку з наданням Покупцю Послуг, обумовлених цією Офертою, у тому числі в цілях отримання Покупцем рекламних повідомлень про Заходи, квитки на які реалізуються Агентом. У зв'язку з тим, що обробка персональних даних Покупця здійснюється у зв'язку з виконанням договору, укладеного на умовах цієї Оферти, згода Покупця на обробку його персональних даних не потрібно. Термін використання наданих персональних даних - безстроково. Покупець гарантує і несе відповідальність за те, що дані, вказані у Замовленні, є добровільно наданими їм і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені і згодні з Офертою.

4. ПРАВИЛА АКЦЕПТУ

4.1. Ця Оферта вважається основним документом в офіційних відносинах між Покупцем і Агентом з купівлі-продажу Квитків. Прийняття Покупцем цієї Оферти здійснюється шляхом послідовного вчинення Покупцем дій, зазначених у п. 4.3 цієї Оферти (акцепт Оферти). Вчинення акцепту Покупцем цієї Оферти здійснюється добровільно і рівносильно укладенню письмового договору (п. 2 ст. 642 Цивільного Кодексу України).

4.2. До здійснення акцепту Оферти Покупець повинен бути впевнений, що всі умови цієї Оферти йому зрозумілі і він приймає їх безумовно і в повному обсязі.

4.3. Акцепт цієї Оферти Покупцем здійснюється шляхом послідовного вчинення наступних дій

 • Звернення в Точку продажу та/або звернення до Інтернет-сайту Агента та/або Субагента, та/або дзвінок в Контактний центр Агента та/або Субагента.

 • Вибір конкретного Заходу і категорії Квитка/ів з наявних на момент звернення Покупця.

 • Ознайомлення з умовами даної Оферти.

 • Ознайомлення з віковими обмеженнями конкретних Заходів, а також надання контактного номера телефону, адреси електронної пошти, прізвища та імені Одержувача Електронного квитка.

 • Надання адреси і часу доставки за умови оформлення доставки Квитка/ів.

4.4. Після здійснення всіх дій, зазначених у пункті 4.3 цієї Оферти, Покупець, в залежності від обраного способу придбання Квитка або Електронного квитка, робить оплату Замовлення у відповідності з обраним Покупцем способом придбання; відповідно обраному способу придбання, Поукпець робить оплату у терміни, передбачені правилами для оплати конкретного Заходу.

4.5. Після здійснення оплати Замовлення Покупець отримує Квиток самостійно в Точках продажу, або шляхом оформлення його доставки (за окрему плату), або самостійно роздруковує Електронний квиток, або здійснює запис Електронного квитка у пам'ять технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

4.5.1. При замовленні Квитка за допомогою Інтернет-сайту або Контактного центру Агента та/або Субагента, Покупцеві повідомляється (або надсилається sms-повідомлення на контактний номер телефону та (або) електронну поштову адресу) ідентифікаційний номер Замовлення, який Покупець зобов'язаний повідомити (іноді разом зі своїми прізвищем та ім'ям, якщо таке є) при отриманні Квитка в Точці продажу або при отриманні Квитка при його доставці. При зверненні у Точку продажу, отримання Квитка здійснюється на місці або здійснюється його доставка за вказаною Покупцем адресою. Вартість доставки, порядок її здійснення, а також інша суттєва інформація, що відноситься до доставці Квитків, розміщена на Сайті Агента noble-fashion.events і є невід'ємною частиною цієї Оферти.

4.5.2. Відповідно до положень пункту 4.5 цієї Оферти, Покупець може отримати Електронний квиток допомогою його відправлення Агентом на вказаний Покупцем адресу електронної пошти. Відправка Електронного квитка здійснюється лише за умови виконання Покупцем обов'язку щодо повної оплати вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі справляння Сервісного збору).

5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖІВ

5.1. Покупець має право здійснити оплату Квитків будь-яким із способів, запропонованих Агентом, інформація про яких розміщена на сайті Агента та/або Субагента, в Точках продажів і (або) повідомляється в Контактному центрі Агента.

5.2. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішної транзакції з боку банку чи платіжної системи або в момент надходження грошових коштів в касу Точки продажу.

5.3. У разі оплати Замовлення банківської картою на web-сайті Агента та/або Субагента та Точках продажу Агента та/або Субагента, Покупець зобов'язаний використовувати банківську картку, випущену на ім'я Покупця. Одночасно з цим касир в Точці продажу квитків має право вимагати надання Покупцем оригіналів документів (паспорт або водійське посвідчення) Покупця.

5.4. Електронний квиток може бути отриманий Покупцем тільки за умови формування Замовлення самостійно Покупцем, безпосередньо на Інтернет-сайті Агента або Субагента і оплаті Замовлення тільки за допомогою банківської карти або іншим безготівковим способом, інформація про які наведена на Інтернет-сайті Агента.

5.5. Після оплати Замовлення згідно п. 5.2 цієї Оферти, Замовлення вважається проданим і у Покупця виникає право відвідати Захід.

5.6. При неоплаті Замовлення протягом Періоду дії броні Замовлення вважається непроданим і анулюється.

6. ПОВЕРНЕННЯ ГРОШОВИХ КОШТІВ

6.1. Грошові кошти, що надійшли Агенту в якості оплати Квитка/Електронного квитка, підлягають поверненню Покупцю тільки в разі відміни/заміни/перенесення Заходу і при отриманні Агентом відповідного офіційного листа від Принципала/Організатора заходу, в якому зазначаються умови (термін, час, місце) і порядок повернення квитків. З інформацією про порядок, терміни, час і місце повернення квитків можна ознайомитися на Інтернет-сайті Агента. У випадку, якщо повернення коштів Покупцям за скасований, замінений або перенесений Заход за Квитки, придбані у Агента, здійснюється в касах Принципала (або) Організатора заходу, згідно з офіційним листом Принципала (або) Організатора, Покупець не має права пред'являти претензії до Агента. За замінені або перенесені Заходи, якщо Покупець не згоден на заміну/перенесення, йому повертаються грошові кошти в день Заходу в касах Принципала (або) Організатора заходу, згідно з офіційним листом Принципала (або) Організатора, якщо інше не зазначено в офіційному листі Принципала (або) Організатора. Покупець не має права пред'являти претензії до Агента.

6.2. Повернення грошових коштів, згідно з умовами даної Оферти, за придбані Покупцем Квитки здійснюється тільки за Квитки, придбані в Точках продажу або на Інтернет-сайті Агента і Субагента, якщо дане місце повернення зазначено в офіційному листі Принципала/ Організатора Заходу згідно пункту 6.1. цієї Оферти.

6.3. Грошові кошти повертаються Покупцю тільки при обов'язковому фактичному поверненні Покупцем придбаного Квитка.

6.4. Повернення грошових коштів, у відповідності з умовами даної Оферти, за придбані Покупцем Квитки завжди проводиться за вирахуванням Сервісного збору Агента та вартості доставки замовлених і оплачених Покупцем Квитка/ів (якщо доставка була замовлена та оплачена Покупцем).

6.5. Агент не здійснює повернення коштів за загублені, пошкоджені Квитки, а також Квитки з будь-якими виправленнями і прихованої будь-яким штучним способом інформацією.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

7.1. Покупець має право:

7.1.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну Квитків на Заходи та сервісних послугах інших офіційних квиткових операторів при прийнятті рішення про придбання Квитків у Агента.

7.1.2. Отримувати інформацію про правила продажу Квитків, наявності категорій Квитків і іншої інформації стосовно Заходів, якою володіє Агент у межах своїх повноважень, з використанням мережі Інтернет, дзвінка в Контактний центр Агента та іншими способами, зазначеними на Інтернет-сайті Агента. При цьому Агент має право без пояснення причин відмовити Покупцеві у бронюванні та/або продажу Квитків.

7.1.3. Вибирати спосіб оплати Квитка із запропонованих Агентом на сайті та/або Точках Продажу Агента. При цьому, Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу.

7.1.4. Направляти відгуки про роботу Агента за контактами, вказаними на сайті.

7.1.5. За своїм вибором купувати Квиток або Електронний квиток на Захід, якщо можливість придбання Електронного квитка на такий Захід дозволяється Принципалом і (або) Організатором Заходу та зазначена Агентом на Сайті Агента.

7.1.6. Покупець має право відмовитися від придбання Квитка у Агента до моменту здійснення оплати Замовлення згідно з умовами, передбаченими цією Офертою. Така відмова тягне за собою припинення перед Покупцем всіх обов'язків Агента.

7.2. Покупець зобов'язаний:

7.2.1. Детально ознайомитися з усіма правилами покупки Квитків та умовами даної Оферти і прийняти їх при здійсненні покупки Квитка, а також прийняти всі додаткові правила, що регулюють відносини Сторін у відповідності з цією Офертою.

7.2.2. При оформленні Замовлення Покупець зобов'язаний надати необхідну достовірну, точну і повну інформацію про себе. Покупець визнає, що він несе повну відповідальність за дані, що повідомляються Агенту. Покупець визнає, що він не має жодних претензій до Агенту за некоректно оформлене Покупцем з використанням Інтернет-сайту Агента Замовлення, тому що сам не переконався в його коректності під час здійснення оформлення.

7.2.3. Оплатити у повному обсязі вартість оформленого Замовлення.

7.2.4. У разі придбання Квитка за допомогою Інтернет-сайту Агента за умови оплати шляхом безготівкового перерахування грошових коштів за Замовлення без оформлення послуг по доставці, звернутися до Точки Продажу Агента для отримання Квитка не пізніше дати проведення Заходу. У момент звернення для отримання Квитка повідомити ідентифікаційний номер Замовлення, а також пред'явити документ, що засвідчує особу Покупця або Одержувача Квитка. Пред'явлення документа необхідно для виключення можливих шахрайських операцій. У разі, якщо Покупець або Одержувач квитка не зробив своєчасно обмін Електронного квитка на Квиток з причин, незалежних від Агента, Агент визнається належним чином виконавшим свої зобов'язання, передбачені цією Офертою. Покупець не має права пред'являти претензії до Агента у разі неотримання Квитка до дати проведення Заходу з причин, незалежних від Агента.

7.3. Агент має право:

7.3.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/оплати Замовлення за правилами, викладеними в цій Оферті.

7.3.2. При відмові Покупця прийняти справжню Оферту на викладених в ній умовах, відмовити Покупцеві у продажу йому Квитка та наданні Послуг.

7.3.3. У будь-який час проводити модифікацію програмного забезпечення Системи Агента, у тому числі Інтернет-сайту, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують функціонування сайту, при виявленні істотних недоліків, помилок та/або збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт і запобігання випадків несанкціонованого доступу до сайту.

7.3.4. Встановлювати та змінювати тарифи на свої Послуги в односторонньому порядку і в будь-який час.

7.3.5. Включати у вартість Замовлення і стягувати з Покупця Сервісний збір

 • За персональну обробку Замовлення оператором при оформленні Замовлення Квитків через контакт-центр (телефон, онлайн чат, e-mail).

 • За формування повідомлення з вкладеними Електронними квитками та відправлення їх електронною поштою Покупцю.

 • За бронювання Квитків з гарантією їх доступності для викупу в Точці продажу протягом певного часу при оформленні Замовлення.

 • За друк Квитків для формування Замовлення з доставкою кур'єром.

 • За друк Квитків в Точці продажу.

 • За оформлення Замовлення з оплатою через платіжні термінали.

 • За прийом та інкасацію грошових коштів при оформленні Замовлення з оплатою кур'єру при отриманні Квитків.

 • За оформлення, обробку та документальний супровод замовлень Квитків з оплатою за рахунком-фактурою.

 • За оформлення і персональну обробку контакт-центром колективних замовлень Квитків (якщо кількість Квитків в одному замовленні перевищує встановлений для Заходу максимум).

 • За інші послуги; розмір вартості Додаткових послуг визначається Агентом самостійно і може бути змінений в будь-який час. Вартість доставки Квитків оплачується окремо.

7.3.6. Вимагати від Покупця повної оплати Електронного Квитка або квитка перед тим, як зробити продаж Квитка.

7.3.7. Анулювати оформлене Замовлення, якщо воно не буде сплачено у Період дії броні. Анульовано Замовлення не може бути відновлено для повторної оплати, крім як шляхом створення Покупцем нового Замовлення.

7.3.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Оферти, відмовити йому в подальшому наданні послуг.

7.4. Агент зобов'язаний:

7.4.1. Надавати Покупцю

 • Необхідну інформацію по конкретному Заходу, надану Агенту Організатором даного заходу (за достовірність інформації відповідальність несе Організатор).

 • Необхідну інформацію про дату, місце і час повернення коштів за придбані Квитки у разі скасування/заміни/перенесення Заходу. Підставою для надання такої інформації є офіційний лист Принципала та/або Організатора заходу.

 • Інструкції для оформлення/оплати/отримання Квитка. Вичерпною інформацією вважається та інформація, яку Агент публікує на сайті і надає в Точках продажів та Касах Агента.

 

7.4.2. Не використовувати персональні дані Покупця для несанкціонованої розсилки матеріалів, що не належать до оформленим Замовленням.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених цією Офертою, Сторони несуть відповідальність згідно із законодавством України та умовами даної Оферти.

8.2. Відповідальність Агента перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Принципалом (і/або Організатором) і Покупцем з метою продажу Квитка.

8.3. Агент не несе відповідальності за невідповідність наданих Принципалом послуг, очікуванням Покупця і/або його суб'єктивній оцінці. Поради та рекомендації, надані Покупцеві, не можуть розглядатися як гарантії.

8.4. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і неточностей в наданих їм своїх особистих даних.

8.5. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки і моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання і використання Послуг.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цією Офертою, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних за даних умов обставин. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні заворушення та протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають у телекомунікаційних і енергетичних мережах.

8.7. Агент не несе відповідальності за працездатність і (або) захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для звернення до Інтернет-сайту Агента, а також за схоронність інформації, в тому числі Електронного квитка, отриманого Покупцем у відповідності з умовами даної Оферти.

8.8. Всі претензії або позови, пов'язані з цією Офертою, повинні бути заявлені у письмовій формі протягом 10 (десяти) календарних днів з дати їх виникнення. Після закінчення зазначеного терміну претензії розглядатися Агентом не будуть.

 

9. ОКРЕМІ ПОЛОЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОННОГО КВИТКА

9.1. При придбанні Електронного квитка Покупець у будь-якому випадку зобов'язується повідомити свою дійсну адресу електронної пошти, телефону, а також вказати свої прізвище та ім'я Одержувача Квитка (в окремих випадках паспортні дані якщо є такі вимоги відповідно до Законів України та/або Принципала та/або Організатора). У разі ненадання такої інформації (дійсної адреси електронної пошти, телефону, прізвища та імені Покупця і Одержувача Квитка, паспортних даних), а також у разі надання неправдивої або недійсною інформації, Агент має право відмовити Покупцеві в придбанні Електронного квитка.

9.2. Покупець погоджується з тим, що він у повній мірі несе відповідальність за повідомлення неправдивого або недійсної електронної поштової адреси.

9.3. Електронний квиток направляється Покупцеві на його електронну поштову адресу лише за умови дотримання Покупцем умов цієї Оферти про оплату вартості Електронного квитка і Сервісного збору (у разі, якщо Сервісний збір стягується).

9.4. Покупець зобов'язаний самостійно і за свій рахунок здійснити друк Електронного квитка. При здійсненні друку Електронного квитка, Покупець повинен переконатися в належному якості друку Електронного квитка. У разі невиконання або неналежного виконання обов'язку, встановленої цим пунктом, Покупець несе повну відповідальність за подібні дії (бездіяльність), в тому числі у разі відмови Принципалом/Організатором Заходу у доступі на Захід. Агент не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникають у Покупця у разі порушення умов цього пункту, в зв'язку з тим, що Агент не є стороною за договором надання послуг, пов'язаних з проведенням Заходу.

9.5. Покупець має право, якщо таке допускається Принципалом та/або Організатором Заходу і на це вказано Агентом у момент оформлення Електронного квитка на Інтернет-сайті Агента, при проході на Захід пред'явити Електронний квиток, який зберігається в пам'яті технічного пристрою, що належить Покупцеві, за умови, що такий пристрій допускає можливість демонстрації документа для контролю (сканування) системою контролю доступу в місці проведення Заходу.

9.6. Покупець самостійно несе відповідальність за збереження та захист Електронного квитка від копіювання. У разі копіювання Електронного квитка доступ на Захід буде відкритий з того квитка, який був пред'явлений першим.

 

10. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Спори, що виникають при виконанні договору на умовах даної Оферти, вирішуються з обов'язковим додержанням претензійного порядку. Претензія подається Агенту в письмовому вигляді з додатком документів, що обґрунтовують вимоги, що пред'являються в строк не більше 10 (десяти) календарних днів з дати виникнення причини спору. Надіслана претензія розглядається Агентом у строк не більше 10 (десяти) календарних днів.

10.2. При неможливості досягнення згоди, що виникли спори підлягають розгляду в порядку, передбаченому чинним законодавством України.

10.3. По всіх інших питань, не передбачених в Оферті, Сторони керуються чинним законодавством України.

11. ТЕРМІН ДІЇ ОФЕРТИ

11.1. Ця Оферта набуває чинності з дати її розміщення на сайті Агента і діє безстроково. Положення цього пункту поширюються і на доповнення (зміни) до цієї Оферти.

Phone Whatsapp/Viber +33 64 933 54 93

E-mail: noble.events.association@gmail.com

 • Grey Facebook Icon